ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 44/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท.(หมวด 1-03-046 เรื่องที่ 77))

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ