ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 245/2531 เรื่อง การอนุญาตให้ท่าเทียบเรือเอกชนเป็นท่าเทียบเรือสาธารณะสำหรับเรือเดินต่างประเทศเพื่อบรรทุกและขนถ่ายสินค้า

วันที่:23 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ