ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 222/2553 เรื่องกำหนดประเภทเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยในเขตแม่น้ำโขงที่ต้องแจ้งต่อเจ้าท่า

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท.(หมวด 1-03-046 เรื่องที่ 74)

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ