ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 20/2558 เรื่องการกำหนดเเบบหลักเกณฑ์และระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ตามมาตรา 39 (1) ยื่นสำเนาบัญชีงบดุลที่มีรายการเเสดงสินทรัพย์ต่อนายทะเบียน เมื่อครบทุกรอบระยะเวลาบัญชี

วันที่:10 เมษายน 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ