ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 19/2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่:29 มกราคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ