ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 172/2554 เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าของท่าเทียบเรือแจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งของในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก (เพิ่มเติม) (ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ค. 2554)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท.(หมวด 1-03-046 เรื่องที่ 66)

วันที่:13 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ