ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 132/2563 เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลในการดำเนินการตามพันธกรณีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The policy of maritime safety secrurity and environment protection in implementing the IMO instrument obligations)

วันที่:25 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ