ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 9/2561 เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

วันที่:28 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ