ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 76/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)

สถานที่รับสมัคร     สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เลขที่ 526 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่:15 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ