ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 73/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)

สถานที่รับสมัคร    สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 1/7-35 ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่:15 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ