ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 70/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)

สถานที่รับสมัคร  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 เลขที่ 189 ซอยสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่:15 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ