ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 264/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป

วันที่:18 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ