ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 222/2559 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรมเจ้าท่า กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)

วันที่:02 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ