ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 214/2557 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ และนักเดินเรือปฏิบัติการ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 214/2557 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ และนักเดินเรือปฏิบัติการ

วันที่:25 กันยายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ