ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 158/2558 เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และกำเเพงป้องกันชายฝั่ง ครั้งที่ 2

วันที่:09 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ