ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 157/2559 เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือ สินค้ายื่นคำขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง ในเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ)-ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี)

วันที่:18 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ