ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 118/2560 เรื่อง กำหนดการใช้ การอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงขนาดสิบตันกรอสขึ้นไป ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:07 กรกฎาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ