ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 118/2560 เรื่อง กำหนดการใช้ การอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมมงขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:13 ธันวาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ