ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน(Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยฯ ลำพลับพลา ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกว่ดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:08 พฤษภาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ