ประกวดราคาเจ้าเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.39 (เรือขุดแบบหัวสว่าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว) จำนวน 27 รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:11 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ