ประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบบริหารรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:29 มกราคม 2564

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ