ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ขับปั๊มขุดพร้อมติดตั้ง สำหรับเรือเจ้าท่า ข.๕ และเรือเจ้าท่า ข.๗ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ จังหวัดตรัง จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ