ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ดีเซลขับเพลาใบจักร ขนาดไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า พร้อมเกียร์ สำหรับเรือเจ้าท่า 219, เรือเจ้าท่า 221, เรือเจ้าท่า 25, และเรือเจ้าท่า 27 จำนวน 4 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2560)

วันที่:09 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ