ประกวดราคาซื้อรถขุดตักบนโป๊ะ (ประกอบด้วย รถขุดตักดินตีนตะขาบแขนยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมโป๊ะบรรทุกรถขุดแบบแยกส่วนได้) จำนวน ๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:25 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ