ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อทดแทน สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ๑ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:15 มิถุนายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ