ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและบริหารจัดการสื่อองค์ความรู้เพื่อขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้สุขภาวะสู่กลุ่มเป้าหมาย ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ