ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการให้บริการด้านอนุสัญญาแรงงานทางทะเล (MLC) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:01 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ