ประกวดราคาจ้างเหมาบริการข้อมูลติดตามและควบคุมเรือล็อก (Fishing boat Electronic Monitoring) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:28 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ