ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๗๐.๑๔.๒๐.๑๐) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:31 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ