ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ๓๐ (เรือวางทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือและบรรทุกอุปกรณ์) จำนวน ๑๔ รายการ (๒๕.๑๑.๑๕.๐๒ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:07 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ