ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ที่ 2 3 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2)

วันที่:21 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 5

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ