ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ 3 และหมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:22 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ