ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ ที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฏร์ธานี (โครงการที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:17 มิถุนายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ