ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองบางช้างตาย หมู่ที่ ๒ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (๘๑.๑๐.๑๕.๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:24 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ