ประกวดราคาจ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ