ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ และ AIS AtoN ในร่องน้ำเขตท่าเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑๔ ทุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:16 ตุลาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ