ประกวดราคาจ้างจัดระเบียบโครงสร้างและหมวดหมู่ข้อมูลองค์ความรู้เชิงประเด็น 7+1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ