ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารท่าเรือตรวจการณ์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:30 กันยายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ