ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี (ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่) ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:23 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ