บุกรุกแม่น้ำปิง

กระผมขอเรียนถามเจ้าท่าว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบลำน้ำ..กรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและมอบหลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขุดลอกดินทรายในแม่น้ำปิงแล้วนำไปถมตลิ่งริมแม่น้ำปิงเป็นเนื้อที่ประมรณ 30 ไร่ แล้วนำไปออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง(นสล.) มีการนำกรวด หิน ดิน ทราย และเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปถมลงในแม่น้ำปิง รวมทั้งมีการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอีกหลายรายการโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นใจกลางชุมชนของอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และท้าทายต่อกฎหมาย..นอกจากนั้นผู้ร้องยังได้นำเรื่องการทำทุจริตผิดกฎหมายดังกล่าวไปแจ้งกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 22 ม.ค.61 ทางสถานีthaiPBS โดยผู้กระทำความผิดได้แสดงตัวและรับสารภาพต่อหน้าสื่อและประชาชนทั่วประเทศจนหมดสิ้นซึ่งความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว นั้น..ในฐานะที่หน่วยงานท่านเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายท่านยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับผู้กระทำความผิดหรือจัดการลงโทษเจ้าหน้าที่ของท่านที่ปล่อยปละละเลย หรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกหรือครับ? หรือท่านยอมพวกเขา?..อนึ่ง กรณีมีผู้ร้องเรียนมายังหน่วยงานใด หน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ตอบข้อร้องเรียน..มิใช่ผลักภาระให้เจ้าท่าภูมิภาคเป็นผู้ตอบแทน..หากเป็นแบบนั้นแล้วจะบังคับบัญชาและบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย้างไร? ปล.ขอความกรุณาอย่าตอบว่า “เรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป” ขอผลการปฏิบัติแบบเป็นรูปธรรมนะครับ..เพราะเรื่องนี้ร้องมากว่าครึ่งปีและความผิดสำเร็จแล้ว!!

วันที่:12 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ