บุกรุกที่ติดห้วยมวกเหล็ก

เรียนกรมเจ้าท่า
ร้องเรียน พล.ต.ต พิศาล แจ้งมุข
ได้บุกรุกในส่วนที่ดินที่เป็นรัศมีติดห้วยและเกรดดินลงคลองห้วย ตัดต้นไม้ในที่ติดน้ำ บดบังน้ำไหลไม่สะดวกและ นำหลักมาปักบนพื้นที่ที่ดิฉันใช้ทำเพื่อการเกษตร ที่เป็นของดิฉัน
ดิฉันปลูกของวางท่อน้ำรถเกรดเหยียท่อแตก และ เอารถแม็คโครมาตักต้นมะพร้าว ในที่ของฉัน

วันที่:21 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ