บุกรุกที่กรมเจ้าท่า

ที่ตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถนนเจ็ดเสมียนซอย 26
เป็นถนนเรียบคันคลองรับผิดชอบโดยกรมเจ้าท่า ได้มีการบุกรุกถมที่ และสร้างสิ่งปลูกสร้าง ปิดกั้นถนนเรียบคันคลองทำเป็นคอกวัว มีถมที่ลงไปในลำคลอง
ทิ้งสิ่งสกปรกลงในลำคลอง ไม่ว่าจะเป็นโรงงานทำขนมจีนแม่แอ้วสร้างบ้านพักอาศัยในที่กรมเจ้าท่า บ้านนายเปลว ถมที่รุกล้ำลำคลอง ทำคอกวัวข้างลำคลองปล่อยสิ่งสกปรกต่างๆลงในคลอง คนอยู่ปลายน้ำได้รับความเดือดร้อน
เพราะต้องใช้อุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ ไม่สามารถใช้น้ำได้ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการโดยด่วนไม่ใช่เข้ามาแล้ว แล้วไม่ดำเนินการอะไรเลย
แถมยังให้ท้ายคนทำผิดอีกด้วย

วันที่:13 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ