บุกรุกคลองสาธาณะ

เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอร้องเรียนและขอให้มีการตรวจสอบเรื่องการบุกรุกคลองสาธารณะของร้าน love lumpoo ตั้งอยู่ริมคลองอ้อม ต. บางเลน อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี เนื่องจากร้าน love lumpoo นี้ได้มีการก่อสร้างร้านอาหารมีลักษณะถาวรริมคลองอ้อม อีกทั้งรุกล้ำลำคลองสาธารณะด้านข้างอีกด้วย ข้าพเจ้าขอให้มีการตรวจสอบโดยกรมเจ้าท่าว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะจริงหรือไม่ และหากมีการบุกรุกจริงขอให้ท่านดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นในการที่จะรุกล้ำคลองสาธารณะ

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ