บริการเรือสาธารณะ

ขอเสนอให้มีบริการทางเรือแก่ประชาชน อย่างเต็มเส้นทางทุกวัน เต็มวัน
เช่น ท่าเรือปากเกร็ด ไม่มีเรือสาธารณะบริการไปท่าน้ำนนท์ ในวันเสาร์ – อาทิตย์
ทำให้การเดินทางต้องไปทางบก ซึ่งรถติดมาก
และในวันธรรมดา เรือที่ให้บริการ ท่าน้ำนนท์-ปากเกร็ด ก็มีแค่ช่วง เช้าและเย็นเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วันที่:01 เมษายน 2558

เข้าชม:

Post View : 5

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ