บรรทุกเกิน

บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนดที่ระบุไว้ ไม่มีการจำกัดจำนวน
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอย่างมาก โปรดช่วยทำให้เป็นระเบียบมากกว่านี้
พนักงานเก็บตั๋วเรือพูดไม่เพราะ

เรือด่วนเจ้าพระยา ธงสีส้ม

วันที่:11 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ