บนเรือมีคนน้อย แต่ไม่จอดรับผู้โดยสาร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม เวลา 19.43น. ณ ท่าเรือตึกชาญ มีเรือแล่นผ่าน3ลำ ซึ่ง 2ลำแรกคนแน่น แต่ 1 ลำหลังที่แล่นมาติดๆ คนบนเรือน้อย แต่ไม่จอดรับผู้โดยสาร ซึ่งมีผู้โดยสารยืนอยู่บนท่าประมาณ7-9 คน
จึงอยากให้ปรับปรุงเรื่องการรับผู้โดยสารค่ะ

วันที่:15 ธันวาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ