นาย สมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ร่วมประชุมมาตรการตรวจความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นาย สมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ , นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี, กองบังคับการตำรวจน้ำกระบี่, กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวกระบี่, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, วัฒนธรรมจังหวัด , ผู้ประกอบการเดินเรือ ในจังหวัดกระบี่ เช่น ชมรมเรือหางยาวเกาะพีพี, อ่าวน้ำเมา, กลุ่มเรือเร็ว เกาะพีพี, คลองแห้ง, กลุ่มเรือหางยาว คลองแห้ง, เกาะพีพี, อ่าวน้ำเมา, กลุ่มเรือโดยสารสวนสาธารณะธารา เป็นต้น โดยมีนายสมโภชน์ ชูโชติช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ 

ในที่ประชุมได้มีการกำหนดมาตรการตรวจความปลอดภัยทางน้ำประจำสัปดาห์ ร่วมกันระหว่าง ตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจน้ำ, อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-เกาะพีพี โดยมีการกำหนดและมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบทางน้ำที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ , การซักซ้อมวิธีปฏิบัติในการตรวจเรือก่อนออกจากจุด check point ของจังหวัดกระบี่ จำนวน 9 แห่ง ร่วมกับผู้ประกอบการ โดยได้เน้นย้ำเรื่องการไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินที่กำหนด ,เสื้อชูชีพต้องครบและได้มาตรฐาน ,การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้โดยสาร , อุปกรณ์ประจำเรือ ,เอกสารอนุญาตเรือและคนประจำเรือต้องถูกต้อง รวมทั้งยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเร็ว ให้ถ่ายรูปเรือและผู้โดยสารก่อนออกเรือ, ให้ผู้ประกอบการถ่ายทอดสื่อประชาสัมพันธ์การถอดบทเรียนอุบัติเหตุ เรือไฟไหม้ เรือระเบิด ไปยังนายท้าย ช่างเครื่อง ให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำ โดยเป็นการจัดทำร่วมกันระหว่างกรมเจ้าท่ากับภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องเรือ เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักในมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการลดความเร็วและลดเสียงเรือหัวโทง ในเขตชุมชนและบริเวณพื้นที่จัดงานแสดง รวมถึงการหารือแนวทางกำหนดและประกาศค่าโดยสารทางน้ำ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับนักท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 

วันที่:02 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ