นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 : SAREX 2016

นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย
ประจำปี
2559 : SAREX 2016 โดยนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ
ได้นำคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าร่วมงาน ในฐานะรองประธานอนุกรรมการฯ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00
น. ณ กองบิน 21
ังหวัดอุบลราชธานี

วันที่:22 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ