นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนทางน้ำ บริเวณท่าเรือสาทร โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือสาทร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิริวิไล และนางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนทางน้ำ บริเวณท่าเรือสาทร โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ทักทายและแนะนำเส้นทางการเดินทางน้ำแก่นักท่องเที่ยวและแจกแผนที่การเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือสาทร

วันที่:21 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ