นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด สำนักงานทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวงโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าในเรื่องเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำบางปะกง ซึ่งรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้รายงานในที่ประชุมว่าภาคเอกชนเสนอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบางปะกงให้มีความลึก 11 เมตร ซึ่งกรมเจ้าท่าจะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในทุกมิติ รวมทั้งยังได้รายงานในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การขยายเส้นทางเดินเรือระหว่างบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ไปท่าเทียบเรือแหลมทวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการบริหารท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยเบื้องต้นกรมเจ้าท่าได้รับมอบอำนาจจากกรมธนารักษ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งกรมเจ้าท่าจะเร่งรัดดำเนินการต่อไป

วันที่:12 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ